คลิปสอนการใช้งาน

รายละเอียดการแจ้งจุดเสี่ยง

หมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้ง:ทางศูนย์ปกปิดเป็นความลับ

บริเวณที่พบจุดเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด

บริเวณที่พบจุดเสี่ยง

อัพภาพหรือคลิปvdo บริเวณจุดเสี่ยง (ขนาดไม่เกิน 300 mb นามสกุล jpg, png ,mp4 ,PDF)link พิกัดGPS จาก GoogleMaps

โปรดระบุพิกัดGPS

หน่วยงานที่ท่านเห็นว่าควรรับผิดชอบในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อดำเนินการแก้ไข

แสดงความเห็น