10403982_941456849209027_6253736260551999358_o

(เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.58) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่เก็บเคสเด็กหญิง ป.3

ตกจากเครื่องเล่น บริเวณเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(เพิ่มเติม…)