แบบสำรวจโรงเรียน เรื่องป้องกันเด็กจมน้ำ สำหรับ ผอ.โรงเรียน

แบบสำรวจโรงเรียน เรื่องป้องกันเด็กจมน้ำ (สำหรับ ผอ.โรงเรียน)

แบบสำรวจนี้ต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ของการป้องกันเด็กจมน้ำ

การสร้างความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการจมน้ำ

และการเรียนการสอนทักษะความปลอดภัย 5 เรื่อง

แสดงความเห็น