แบบสำรวจ : การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

 

แบบสำรวจ : การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

ในนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 (ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี)

-แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานการลดอัตราการตายในเด็ก 10-14 ปีจากมอเตอร์ไซค์

โดยศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กฯ

-ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจ จะถูกนำไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น

-สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกรวิการ์ 02-6449080-1 ต่อ 19

 


แสดงความเห็น