แบบสำรวจ : การใช้อินเตอร์เน็ต

12931284_10204360930341658_2561006613140433605_n (1)

แบบสำรวจ : การใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับเด็ก ป.5-ป.6

ขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กๆ ร่วมกรอกแบบสำรวจการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับเด็ก ป.5-ป.6 เพื่อสำรวจว่า เด็กได้ใช้อินเตอร์เน็ตปลอดภัยหรือไม่?

แสดงความเห็น